"Rebelové"

Romantický retro-muzikál Filipa Renča.