Byť zdravý je výhra - denné žrebovanie

Súťaž o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie.