Byť zdravý je výhra - denné žrebovanie

Nevhodné do 12 rokov HD
Súťaž o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie.