50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

V tieni šedivých lúk

Pôvodná televízna inscenácia divadelnej hry írskeho dramatika, ktorý čerpal z ľudovej slovesnosti. Štúdia osamelého starca a jeho mladej ženy, túžiacej po plnom živote.