Zulejka otvára oči

Adaptácia rovnomennej knihy mladej tatárskej spisovateľky Guzeľ Jachiny.