Športová televízia
Športová televízia

Rozhovor s Mons. Kardinálom Jozefom Tomkom pri príležitosti návštevy svätého otca Františka na Slovensku

strihová relácia