Rozhovor s J. Em. kardinálom Jozefom Tomkom pri príležitosti návštevy svätého otca Františka na Slovensku

strihová relácia