Čriepky

Čriepky - krátky dokument o prepojení tradičného a jeho presahu do súčasnosti.