Jedenáste prikázanie

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
IV.časť adaptácie románu Jána Jonáša o premenách slovenskej dediny na sklonku II.svetovej vojny a v povojnových rokoch.
Názov štvrtej časti je metaforickým pomenovaním základnej spoločenskej situácie dediny v priebehu kolektivizácie. Boj proti cirkevnej a dedinskej opozícii, zápas o najúčinnejšiu koncepciu realizovania politických úloh medzi Lantajom, Šimonom a rigoróznejším Benčíkom. "Skala sa rozostupuje" i v prípade ľúbostných vzťahov mladých ľudí, doteraz plných nedorozumení a podozrievania. A tak dochádza k prejavom nesmelo sa prebúdzajúcej lásky Šimona k Beňákovej dcére Alžbete, medzi Helenou a Černodrozdom zasa vzplanie milostná vášeň.