50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Košický zlatý poklad

37. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2021