John Gabriel Borkman

Hra nórskeho dramatika je kritickým zobrazením "nadčloveka", ktorý stroskotá na egoizme a individualizme.