50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Šťastia, zdravia vinšujeme Vám

Televízny folklórny film o oslavách zimného slnovratu v rázovitej obci Kokava nad Rimavicou.