Havária

Pôvodná televízna inscenácia. Príbeh o cítení a živote mladej ženy v ťažkej životnej situácii a postoj ľudí okolo nej.