Dobrý deň, Patria - národnostný

Publicistická relácia zo života národnostných menšín na Slovensku.