50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Dobrý deň, Patria - rómsky