5peňazí

Vhodné pre všetkých HD
Tradičné rozprávkové postavy pomáhajú netradične so základnými pravidlami hospodárenia s peniazmi.
Krátke animované príbehy tradičných rozprávkových postáv prinášajú netradičným spôsobom divákovi základné pravidlá hospodárenia s peniazmi. Národná banka Slovenska týmto formátom prispieva k rozvoju finančnej gramotnosti obyvateľstva.