Dobrý deň, Patria - ukrajinský

Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.