Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Odhodlaní putovať

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Predstavenie pútnických miest na Slovensku.
Reláciou Odhodlaní putovať chceme divákovi aj pomocou moderátora sviežou a dynamickou formou predstaviť v každej relácii jedno pútnické miesto na Slovensku. Budeme spoločne hľadať duchovnú podstatu toho, prečo ľudia na dané miesto chodia. Na mieste sa prostredníctvom človeka, ktorý tam žije dozvieme viac o histórii, súčasnom dianí, ale aj o rôznych zaujímavostiach danej lokality. Jedným z cieľov je divákovi ukázať, aký duchovný rozmer môžu konkrétne pútnické miesta ponúknuť a čo môžu pútnici prijať cez toto duchovné dedičstvo a tiež cez stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu byť inšpiráciou v prežívaní viery. Koncept relácie je dynamický a pre diváka atraktívny svojím spracovaním, ktoré je blízke trendom “travel vlogov” a cestovateľských dokumentov.