Monsterproces

Dokumentárny film o vykonštruovanom súdnom procese s tromi katolíckymi biskupmi - P.Gojdičom, M. Buzalkom a J. Vojtaššákom v januári roku 1951.