Monsterproces

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárny film o vykonštruovanom súdnom procese s tromi katolíckymi biskupmi - P.Gojdičom, M. Buzalkom a J. Vojtaššákom v januári roku 1951.
Po uchopení moci v Československu v roku 1948 videl komunistický režim v Katolíckej cirkvi svojho najväčšieho ideového protivníka. Vyvrcholením tvrdých perzekúcií voči Katolíckej cirkvi bol vykonštruovaný súdny proces s tromi katolíckymi biskupmi naraz: Michalom Buzalkom, Jánom Vojtašákom a Pavlom Gojdičom, ktorý komunistami ovládané súdnictvo uskutočnilo v  januári 1951. V zinscenovanom procese boli biskupi fyzickým a psychickým mučením donútení hovoriť vopred naučené odpovede na vopred predpísané otázky.  Tento proces nemal obdobu vo vtedajších krajinách sovietskeho bloku.