Galakoncert Slovenskej filharmónie na sviatok svätých Cyrila a Metoda

Priamy prenos.