Jurošík

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
O veselom zbojníkovi Jurošíkovi pretlmočené aj v posunkovej reči.