W.A. Mozart- Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol

Záznam z koncertu Slovenskej filharmónie a klavírneho sólistu Mariana Lapšanského.