Udeľovanie štátnych cien J. M. Hurbana

Záznam prenosu z historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR