Galavečer k 50. výročiu Rádia Devín

Záznam z galavečera pri príležitosti 50. výročia existencie Rádia Devín v slovenskom éteri.