Interview :24 (INTERVIEW :24)

Vhodné pre všetkých HD
Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach.