Z tvorby nezávislých producentov - dramatika (detská tvorba)

Kolekcia súťažných filmov z medzinárodného festivalu Bienále animácie Bratislava 2020.