Zbožňovaná

Konfrontácia životného pocitu nášho súčasníka s rokmi jeho mladosti.