Cena za vedu a techniku

Záznam z udeľovania cien za vedu a techniku.