G. Mahler II.symfónia c mol "Vzkriesenie"

Záznam koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pri príležitosti osemdesiatych narodenín šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda.