Fetiše republiky

Zásadné, ale aj humorné fenomény rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky.