Z hlbokosti volám k Tebe ...

Umelecký portrét Jána Silvána - prvého menom známeho slovenského básnika /16.stor./ - cez jeho zhudobnenú poéziu v interpretácii Komorného súboru MUSA LUDENS.