Mosty Gesharim

Záznam z tradičného koncertu, ktorý spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky.