Doktor Jorge

Televízna adaptácia románu portugalského spisovateľa F.G.Namoru.