Čo ste urobili Rusom?

Kde končí humanitárna pomoc zo Slovenska, a kde začína každodenný boj o život na Ukrajine.