Aladár Móži hrá husľové miniatúry

Koncertné pásmo populárnych skladieb pre husle a klavír.