Voda spieva

1. ročník oceňovania ľudí, samospráv aj spoločností, vďaka ktorým máme na Slovensku čistú a zdravú vodu.