Zem nezasľúbená

Televízny film podľa nedokončenej divadelnej hry J.G.Tajovského.