Tieňohra

Psychologický thriller o pocite viny a túžbe po spravodlivosti.