Čas nádejí

Pôvodný televízny historický seriál zobrazuje najväčšie spoločenské zmeny na Slovensku, ktoré sa odohrali v prvej polovici 20.storočia.