Svet :24

Najdôležitejšie udalosti zo sveta doplnené názormi odborníkov.