Vnímanie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Vnímanie - Monotematická publicistická reláciea zameraná na rómske etnikum.