Reláciu najbližšie vysielame

Český magazín

Publicistická relácia zo života českej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.