Chorvátsky magazín

Publicistická relácia zo života chorvátskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.