Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Malé biblické príbehy

Predpoveď proroka Izaiáša o príchode Mesiáša - Starý zákon