Podaj mi ruku a poď

Detský program Európska tvorba
Podaj mi ruku a poď - na zaujímavý výlet do prírody.