50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Podaj mi ruku a poď

Detský program
Podaj mi ruku a poď - na zaujímavý výlet do prírody.