Podaj mi ruku a poď

Vhodné pre všetkých
Podaj mi ruku a poď - na zaujímavý výlet do prírody.