Nevera po slovensky

Záverečná časť trojdielnej komédie zo súčasnosti. Príbeh o partii lesných robotníkov, záletnom polesnom a lazníčkami, ktoré prichádzajú na "týždňovky" do polesia.