Sviatočné posolstvo

Posolstvá významných predstaviteľov slovenských cirkví pri príležitosti ukončenia roka, v ktorom sme si pripomenuli príchod sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie.