Poklady Slovenska 2001

Kultúrne, historické, prírodné a technické unikáty z oblasti stredného Slovenska.